O projektu

Cílem projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů při jejich umístění na pracovní trh na základě jejich podpory a průzkumu u zaměstnavatelů je poskytnutí vzdělání minimálně 120 osobám, ohroženým na trhu práce. Účastníci projektu získají možnost účastnit se zdarma sérií patnácti jednodenních a dvoudenních vzdělávacích kurzů. Zvýšením kvalifikace tito lidé zvýší i svou hodnotu na trhu práce.„Pražská hospodářská komora genderové problémy citlivě vnímá, a proto jsme se rozhodli nestát bokem a zbytečně nemudrovat, co a jak by se mělo udělat. Prostě jsme přišli s vlastním projektem, který bude pomáhat konkrétním lidem, jenž se v pozici genderově znevýhodněných ocitli, konkrétními č iny,“ říká Jiří Svoboda.

Kurzy jsou rozděleny do oblastí Finance a právo, Soft skills a Informační technologie. Absolventi kurzů by měli být díky kurzům připravení buď zahájit vlastní podnikatelskou činnost anebo získat lepší zaměstnání než o jaké by mohli usilovat bez absolvování vzdělávacího cyklu. Pro frekventanty je proto připraveno dalších pět cíleně zaměřených kurzů, a to buď na začátek podnikání, tedy samostatné výdělečné činnosti, nebo na zlepšení využitelnosti na trhu práce.

Ještě před samotným zahájením kurzů Hospodářská komora hl.m. Prahy provede u dvaceti členských firem genderový průzkum. Na jeho základě pak vypracuje jakýsi etický kodex – doporučení. V něm firmám navrhne, jaké změny je potřeba provést, aby ženy i muži měli stejné postavení, výhody, aby zaměstnavatel mezi svými zaměstnanci nedělal rozdíly podle pohlaví. Důvodem pro zapojení členů pražské hospodářské komory do genderového auditu je především povinnost HKP pomáhat svým členům akceptovat a realizovat politiku rovných příležitostí a aktivní řešení genderové problematiky. „Výsledkem auditu má být etický kodex, který nejen upozorní stávající členské firmy na „prohřešky“, jichž se v souvislosti s uplatňováním zásad rovných příležitostí dopouštějí, ale zároveň se stane i dokumentem, jež bude závazný pro zájemce o členství v pražské hospodářské komoře,“ říká Jiří Svoboda. Absolventi by po úspěšném ukončení kurzů a seminářů měli najít pracovní místa právě v těch firmách, které se zúčastní genderového auditu. Pro tyto zaměstnance bude poskytnuta refundace mzdy na první tři měsíce jejich pracovního poměru. Komora bude navíc pořádat tzv. burzy práce, kde budou mít zaměstnavatelé možnost se seznámit s účastníky projektu a oslovovat je se svou nabídkou pracovních pozic, a naopak budoucí zaměstnanci budou mít možnost se seznámit se společnostmi nabízejícími nová pracovní místa.

Název projektu: Podpora rovných příležitostí žen a mužů při jejich umístění na pracovní trh na základě jejich podpory a průzkumu u zaměstnavatelů
Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00153
Rozpočet projektu: 5 211 880,00 Kč
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky.